•  

    0533 357 42 53

  •  

    info@yeniyolgumruk.com

Dış Ticaret Danışmanlığı

Günümüz rekabet koşullarında Gümrük Müşavirliği anlayışı eşyanın ithali ve ihracı için gümrükte harcanılan emek, vakit ve gümrük prosedürlerinden çok daha geniş bir anlam ifade eder.

Mevzuat birimimiz ile sorularınızı ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda yanıtlamak için her zaman hazırız…

Dış Ticaret Danışmanlığı alanında verdiğimiz hizmetler;

    Eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasının (GTİP) ve buna bağlı vergi oranları ile dış ticaret mevzuatının eksiksiz olarak belirlenmesi
    Eşyanın gümrük kıymetinin tespiti
    Eşyanın menşeinin belirlenmesi
    Eşya yola çıkmadan önce eşyanın tabi olacağı mevzuat ve gereklilikler hakkında kapsamlı bilgilendirme,

– Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması analizi;

a) Bir gümrük rejimine tabi tutulması,
b) Bir serbest bölgeye girmesi,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı
d) İmhası,
e) Gümrüğe terk edilmesi,

– Gümrük Rejimleri Analizi;

a) Serbest dolaşıma giriş rejimi,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimi,
d) Dahilde işleme rejimi,
e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,
f) Geçici ithalat rejimi,
g) Hariçte işleme rejimi,
h) İhracat rejimi,

 

– Sözleşme analizi,

– Uluslarası Ödeme Yöntemleri Analizi, (Kapsamlı Akreditif Danışmanlığı ile Akreditifli ihracatlarınızda bankaya akreditif metnine uygun evrak sunma hizmeti)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Tüm İthalat ve İhracat izinleri alımı,

– Gümrük İdareleri ile ihtilaf konularında itiraz ve savunma dilekçelerinin hazırlanması, uzlaşma görüşmelerinin yapılması,

– Gümrük Mevzuatının faydaya çevirilebilmesi için Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi ve Yatırım Teşvik Belgesi süreç ve alımlarında Kapsamlı Danışmanlık
 

Aklınıza takılan bir soru var mı ?